เงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (“บริษัท”) กำหนดนั้น ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือน ตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 2. บริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือนของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ซึ่งเปิดใช้งานมามากกว่า 30 วัน
 3. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทที่มีสถานะใช้งานอยู่
 4. กรณีของรางวัลเป็นเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท บริษัทจะเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช
 5. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลก็ยังสามารถรับรางวัลได้โดยต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติมแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ทั้งนี้ บริษัทจะมอบรางวัลให้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 6. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องมีการทำรายการชำระเงิน เติมเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ดำเนินการตามข้างต้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบ และยอมรับว่า บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่ได้โอนให้คืน
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัททรู มันนี่ จำกัด แต่อย่างใด
 8. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย

"แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เปิดซิมใหม่ รับเงินคืน 100% ไม่อั้น"

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท, เว็บไซต์ topping.truemoveh.com ,USSD หรือช่องทางอื่นๆ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเปิดซิมใหม่แบบเติมเงิน รับเงินคืน 100% ไม่อั้น” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าที่เปิดใช้บริการซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอชทุกช่องทาง ภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่เปิดเบอร์ รับเงินคืนมูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100(หนึ่งร้อย), ซื้อแพ็กเกจเสริม ตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป นับจากวันที่เปิดเบอร์ รับเงินคืนมูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของยอดแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในการซื้อ
 5. สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้บริการซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และมีอายุการใช้งานยังไม่ถึง 30 วัน นับจากวันที่เปิดเบอร์ เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมจากทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไปจะยังได้รับเงินคืนมูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100(หนึ่งร้อย), ซื้อแพ็กเกจเสริม ตั้งแต่วันที่ 31 เป็นต้นไป นับจากวันที่เปิดเบอร์ รับเงินคืนมูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของยอดแพ็กเกจเสริมที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในการซื้อ
 6. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงินคืนทรูมูฟ เอช เงินคืนดังกล่าวสามารถนำมาใช้ซื้อแพ็กเกจเสริมได้ที่แอป TMN Wallet โดยระบบจะตัดจากกระเป๋าเงินคืนที่หมดอายุก่อนเสมอ ในกรณีที่ยอดเงินคืนคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะตัดจากกระเป๋า TMN Wallet ตรวจสอบยอดเงินคืนผ่านแอป TMN Wallet และผ่านทางเว็ปไซต์ที่ : tmvh.co/wallet,  tmvh.co/tmwnvas
 7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัล (เงินคืน) จากการที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล นำเงินคืนมาซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช 
 8. เงินคืนมีอายุการใช้งานนับจากวันที่ได้รับ ดังนี้
  • เงินคืนมีอายุ 24 ชม. เมื่อซื้อแพ็คเกจเสริมที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน
  • เงินคืนมีอายุ 120 ชม. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน
  • เงินคืนมีอายุ 720 ชม. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมที่มีระยะเวลามากกว่า 7 วัน
 9. กรณีที่ลูกค้าทำการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟเอช แต่ยังไม่มีบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท เงินรอคืน จะมีอายุ 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าสมัครบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท
 10. สิทธิ์ในการรับเงิน จำกัด 1 เลขหมาย ต่อ 1 บัตรประชาชน โดยจะต้องเป็นเลขหมายที่ไม่เคยรับสิทธิรายการส่งเสริมการขายนี้ หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่นำรางวัลมาใช้หรือใช้รางวัลไม่หมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ใดก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า
 11. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 3 วัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 12. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ครั้งแรก มิเช่นนั้นบริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสละสิทธิในการรับรางวัล
 13. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ที่จะเติมหรือที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช บริษัทจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ททันที
 14. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
 15. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 17. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240


รายการส่งเสริมการขาย

"ซื้อแพ็กเกจเสริมแบบไม่เกิน 7 วัน สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน รับเงินคืน 50%"

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช แบบไม่เกิน 7 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. 1.1 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน (Prepaid) ซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท, เว็บไซต์ topping.truemoveh.com ,USSD หรือช่องทางอื่นๆ


รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าเติมเงินและรายเดือนแบบไม่เกิน 7 วัน รับเงินคืน 50%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ซึ่งเปิดใช้งานมามากกว่า 30 วัน
 5. รับเงินคืนมูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 50(ห้าสิบ) เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช แบบไม่เกิน 7 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน : ซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท, เว็บไซต์ topping.truemoveh.com ,USSD หรือช่องทางอื่น ๆ
 6. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงินคืนทรูมูฟ เอช เงินคืนดังกล่าวสามารถนำมาใช้ซื้อแพ็กเกจเสริมได้ที่แอป TMN Wallet โดยระบบจะตัดจากกระเป๋าเงินคืนที่หมดอายุก่อนเสมอ ในกรณีที่ยอดเงินคืนคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะตัดจากกระเป๋า TMN Wallet ตรวจสอบยอดเงินคืนผ่านแอป TMN Wallet และผ่านทางเว็ปไซต์ที่ : tmvh.co/wallet,  tmvh.co/tmwnvas
 7. เงินคืนมีอายุการใช้งานนับจากวันที่ได้รับ ดังนี้
  1. - เงินคืนมีอายุ 24 ชม. เมื่อซื้อแพ็คเกจเสริมที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน
  2. เงินคืนมีอายุ 120 ชม. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน
 8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัล (เงินคืน) จากการที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล นำเงินคืนมาซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช 
 9. สิทธิ์ในการรับเงิน จำกัด 1 เลขหมาย ต่อ 1 บัตรประชาชน โดยจะต้องเป็นเลขหมายที่ไม่เคยรับสิทธิรายการส่งเสริมการขายนี้ หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่นำรางวัลมาใช้หรือใช้รางวัลไม่หมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ใดก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า
 10. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 3 วัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 11. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ครั้งแรก มิเช่นนั้นบริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสละสิทธิในการรับรางวัล
 12. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ที่จะเติมหรือที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช บริษัทจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ททันที
 13. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
 14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 16. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240