หมายเหตุ : กรณีใช้เครื่อง iPad ไม่สามารถรับ SMS ได้
กรุณาเชื่อมต่อเครือข่ายทรูมูฟเอช(4G/3G/EDGE/GPRS)
ก่อนใช้บริการ