| เน็ต2เท่า | ซูเปอร์มันส์เน็ตต่อเนื่อง 2 Mbps 12.5GB

30
วัน
450
บาท
ซื้อเลย
หรือ กด *900*8338# ซื้อเลย หรือ กด

หมายเหตุ
• เฉพาะลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเน็ต2เท่า ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2562
• ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ความเร็วสูงสุด 2 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณ 12.5 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
• ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.
• ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbp