Banner For Desktop Banner For Mobile

เน็ต VDO Conference ไม่อั้น + เน็ต 1GB (ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30วัน)

30
วัน
99
บาท
ซื้อเลย
หรือ กด *900*1852# ซื้อเลย หรือ กด

หมายเหตุ
- รับสิทธิ์เน็ต 4G|3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 1GB
- รับสิทธิ์ใช้งานแอป VDO Conference: Office355, Cisco WebEx, Zoom, VooV
- สำหรับแพ็กเกจแบบเติมเงินระยะเวลาการใช้งานจะต่ออายุอัตโนมัติในวันที่ 30 หลังเที่ยงคืน เมื่อมีเงินในซิมเพียงพอตามมูลค่าแพ็กเกจ
- สำหรับแพ็กเกจแบบรายเดือนระยะเวลาการใช้งานจะต่ออายุอัตโนมัติในวันที่ 30 หลังเที่ยงคืน โดยจะหักเงินผ่านระบบบิล
- สำหรับแพ็กเกจแบบรายเดือนที่ชำระเงินผ่านการตัดเงินบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทจะเป็นการใช้งานแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติเมื่อครบ 30 วัน
-ค่าบริการเฉพาะการใช้งานดาต้าอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครการใช้บริการอื่นๆ ของแอป
-ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เน็ต VDO Conference ไม่อั้น +เน็ต 50GB+WiFi (ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30วัน)

30
วัน
499
บาท
ซื้อเลย
หรือ กด *900*1853# ซื้อเลย หรือ กด

หมายเหตุ
- รับสิทธิ์เน็ต 4G|3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 50GB
- รับสิทธิ์ใช้งาน WiFi ไม่อั้นที่ความเร็วสูงสุด 1Gbps
- รับสิทธิ์ใช้งานแอป VDO Conference: Office355, Cisco WebEx, Zoom, VooV ไม่อั้น
- สำหรับแพ็กเกจแบบเติมเงินระยะเวลาการใช้งานจะต่ออายุอัตโนมัติในวันที่ 30 หลังเที่ยงคืน เมื่อมีเงินในซิมเพียงพอตามมูลค่าแพ็กเกจ
- สำหรับแพ็กเกจแบบรายเดือนระยะเวลาการใช้งานจะต่ออายุอัตโนมัติในวันที่ 30 หลังเที่ยงคืน โดยจะหักเงินผ่านระบบบิล
- สำหรับแพ็กเกจแบบรายเดือนที่ชำระเงินผ่านการตัดเงินบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทจะเป็นการใช้งานแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัติโนมัติเมื่อครบ 30 วัน
- ค่าบริการเฉพาะการใช้งานดาต้าอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครการใช้บริการอื่นๆ ของแอป
-ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม