เน็ตไม่อั้น 4Mbps 7วัน แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
200 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
7 วัน
อินเตอร์เน็ต:
เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ไม่อั้น
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
รายครั้ง
หมายเหตุ - รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 7 วัน นับจากเวลาที่สมัคร
** ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbps

เน็ตไม่อั้น 1Mbps แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
100 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
7 วัน
อินเตอร์เน็ต:
เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ไม่อั้น
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
รายครั้ง
หมายเหตุ - รับสิทธิใช้ 4G|3G|EDGE|GPRS ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.

เน็ตเต็มสปีด 9GB 7วัน แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
200 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
7 วัน
อินเตอร์เน็ต:
9 GB
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
รายครั้ง
หมายเหตุ - ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.
** ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbps

เน็ตไม่อั้น 1Mbps แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
300 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
30 วัน
อินเตอร์เน็ต:
เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ไม่อั้น
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
รายครั้ง
หมายเหตุ - รับสิทธิใช้ 4G|3G|EDGE|GPRS ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.

เน็ตไม่อั้น 4Mbps แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
150 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
7 วัน
อินเตอร์เน็ต:
เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ไม่อั้น
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
รายครั้ง
หมายเหตุ - รับสิทธิใช้ 4G|3G|EDGE|GPRS ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.

เน็ตไม่อั้น 4Mbps แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
500 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
30 วัน
อินเตอร์เน็ต:
เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ไม่อั้น
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
รายครั้ง
หมายเหตุ - รับสิทธิใช้ 4G|3G|EDGE|GPRS ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.

เน็ตไม่อั้น 6 Mbps แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
200 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
7 วัน
อินเตอร์เน็ต:
เน็ตความเร็วสูงสุด 6 Mbps ไม่อั้น
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
รายครั้ง
หมายเหตุ - รับสิทธิใช้ 4G|3G|EDGE|GPRS ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.

เน็ตไม่อั้น 6 Mbps แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
550 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
30 วัน
อินเตอร์เน็ต:
เน็ตความเร็วสูงสุด 6 Mbps ไม่อั้น
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
รายครั้ง
หมายเหตุ - รับสิทธิใช้ 4G|3G|EDGE|GPRS ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.

เน็ตเต็มสปีด 1.5 GB ต่อเนื่อง แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
199 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
30 วัน
อินเตอร์เน็ต:
1.5 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps)
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
ชำระเงินรายเดือน
หมายเหตุ -ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 1.5 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทรูไอดี ยูทูป เฟซบุ๊คไลฟ์ ไลน์ทีวี 1.5GB
-ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.
-ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามโปรโมชั่นหลัก
** ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbps

เน็ตเต็มสปีด 2.5 GB ต่อเนื่อง แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
299 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
30 วัน
อินเตอร์เน็ต:
2.5 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps)
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
ชำระเงินรายเดือน
หมายเหตุ -ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 2.5 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทรูไอดี ยูทูป เฟซบุ๊คไลฟ์ ไลน์ทีวี 2.5GB
-ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.
-ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามโปรโมชั่นหลัก
** ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbps

เน็ตเต็มสปีด 4 GB ต่อเนื่อง แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
399 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
30 วัน
อินเตอร์เน็ต:
4 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps.)
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
ชำระเงินรายเดือน
หมายเหตุ -ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 4 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทรูไอดี ยูทูป เฟซบุ๊คไลฟ์ ไลน์ทีวี 4GB
-ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.
-ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามโปรโมชั่นหลัก
** ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbps

เน็ตเต็มสปีด 7 GB ต่อเนื่อง แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
599 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
30 วัน
อินเตอร์เน็ต:
7 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps)
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
ชำระเงินรายเดือน
หมายเหตุ -ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 2.5 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทรูไอดี ยูทูป เฟซบุ๊คไลฟ์ ไลน์ทีวี 2.5GB
-ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.
-ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามโปรโมชั่นหลัก
** ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbps

เน็ตเต็มสปีด 9 GB ต่อเนื่อง แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
699 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
30 วัน
อินเตอร์เน็ต:
9 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 kbps)
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
ชำระเงินรายเดือน
หมายเหตุ -ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 9GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทรูไอดี ยูทูป เฟซบุ๊คไลฟ์ ไลน์ทีวี 9GB
-ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.
-ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามโปรโมชั่นหลัก
** ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbps

เน็ตเต็มสปีด 12 GB ต่อเนื่อง แถม RoV ไอเทมฟรี!

ค่าบริการ ( บาท ) :
799 บาท
อายุการใช้งาน ( วัน ) :
30 วัน
อินเตอร์เน็ต:
12 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 kbps)
WiFi :
-
โทร :
-
รูปแบบการคิดเงิน :
ชำระเงินรายเดือน
หมายเหตุ -ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 12 GB หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทรูไอดี ยูทูป เฟซบุ๊คไลฟ์ ไลน์ทีวี 12GB
-ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น.
-ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามโปรโมชั่นหลัก
** ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbps

เลือกการแสดงผล